Förslag på ökad spelskatt

Regeringen i Sverige har meddelat förslag om att öka skattesatsen för spel från 18% till 22% av GGR. I denna artikel går vi djupare in på vad förslaget på ökad spelskatt skulle innebära och hur det eventuellt kan påverka spelmarknaden.

Om detta försag godkänns kommer skattehöjningen att träda i kraft i Sverige från och med den 1 juli 2024. Regeringen säger att en sådan åtgärd kan generera ytterligare 540 miljoner kronor i extra skatteintäkter varje år. Onekligen en väldigt stor summa pengar.

Anledningar till högre spelskatt

Regeringen tillägger att beslutet om att höja skatten baseras på tron att marknaden ska ha stabiliserats sedan omregleringen som skedde 2019. Detta var året då operatörer kunde börja ansöka om casino med svensk licens för lagligt spel i landet.

En annan anledning lyftes också fram. Regeringen är bland annat bekymrad över kanaliseringen i Sverige och dess påverkan på marknaden. Regeringen säger att en ny skattesats på över 20% kommer att bidra till att uppnå en kanalisering på minst 90%.

”Den nuvarande skattesatsen på 18% har gällt sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019”, säger Regeringen. ”Spelmarknaden har sedan stabiliserats och kanaliseringen har ökat betydligt. Dessutom har åtgärder vidtagits för att utesluta olicenserat spelande från den svenska marknaden, vilket trädde i kraft den 1 juli 2023.”.

De fortsätter, “Försiktighet när man fastställer skattesatsen bör därför inte vara lika stark nu som under omregleringen. En ökning från 18% till 22% bedöms vara på en lämplig nivå för att stärka finansieringen av statlig verksamhet, utan att det leder till alltför stor påverkan på företagen och skatteunderlagets storlek.”

BOS kritiserar

BOS logga

Nyheten om ökad spelskatt har inte tagits emot väl av Branschföreningen för Onlinespel (BOS). Generalsekreterare Gustaf Hoffstedt kritiserade förslaget och uppmanar därför Regeringen att ompröva sina planer.

”Beskedet från regeringen är en djup besvikelse, framför allt för att det vittnar om att regeringen inte förstår eller har tagit till sig vad det är för marknad den är satt att styra. Än mindre har regeringen förstått i vilket utsatt läge den marknaden befinner sig i.”

Hoffstedt hänvisar också till en ny rapport från BOS om kanalisering. Som även vi rapporterade kort om i artikeln om Zimplers risk för böter. I rapport kom BOS fram till att 77% av Sveriges spelmarknad är kanaliserad. Vid den tiden beskrev BOS det här som en ”kritiskt låg” siffra.

”Vi kunde nyligen visa att kanaliseringen på den svenska spelmarknaden är 77 procent. Vissa spelvertikaler, däribland online casino, ligger så lågt som 72 procent. Trenden är dessutom vikande, kanaliseringen sjunker med andra ord över tid.”

Vi befinner oss redan långt ifrån statens målsättning om minst 90 procents kanalisering, och om denna skattehöjning godkänns av riksdagen är vi snart nere på den kanalisering vi hade innan Sverige omreglerade sin spelmarknad 2019. ”En omreglering som alltså skedde för att Sverige hade en så låg kanalisering då.”

Gustaf Hoffstedt avslutar sitt uttalande med “Sveriges regering måste prestera mycket bättre än så här. Än finns det tid att dra tillbaka förslaget”.

Dela!
Oscar Widell
Oscar Widell

Oscar Widell är ledarskribent på Casinokung.se och har lång erfarenhet inom casino- och spelbranschen. Han har jobbat på Malta i flera år och är för tillfället bosatt i soliga Marbella.